Изграждане

Проектиране и изграждане на слаботокови ел. инсталации

Видеонаблюдение

Проектиране и изграждане на инсталации за Видеонаблюдение

Охранителни системи

Проектиране и изграждане на Охранителни системи и системи за контрол на достъп

Пожароизвестяване и Пожарогасене

Проектиране и изграждане на гасителни и пожароизвестителни системи

IP - Телефонни системи

Изграждане на IP телефонни системи